Leerrijk: maakt leerkrachten beter in hun job!

Wat is Leerrijk?

Welkom op de onderwijssite in Vlaanderen die u informeert, ondersteunt, activeert en stimuleert om uw onderwijs kracht bij te zetten.

Voor iedereen die een functie vervult in het onderwijs: leraren, directies, zorgcoördinatoren, ict-coördinatoren, nascholers, begeleiders, inspecteurs én studenten in de lerarenopleiding. Leerrijk verrijkt uw visie en aanpak.

Een initiatief van Uitgeverij Plantyn

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze onderwijsniveaus bieden wij een ruim aanbod voor een zo groot mogelijke diversiteit van vakgebieden. De opdeling in specifieke uitgeefkernen per onderwijsniveau garandeert een gerichte marktbenadering, waarbij de wensen en behoeften van de onderwijsinstellingen en hun personeel centraal staan.

Naast leermiddelen bieden wij ook professionele informatie voor leerkrachten, directies, nascholers, begeleiding, CLB's, inspecties en beleidsmensen. Hiervoor is een aparte uitgeefkern opgezet: Plantyn Professionele Informatie. In de uitgaven vindt u informatie over leerlingenbegeleiding, didactiek, schoolmanagement, rechtspositie van het personeel, enz.

Plantyn is gevestigd in Mechelen (Motstraat 32, 2800 Mechelen). Met het routeplan vindt u gemakkelijk de weg naar onze uitgeverij.

Plantyn maakt deel uit van de Europese uitgeefgroep Infinitas Learning (www.infinitaslearning.com).

Een vraag over Leerrijk?

Contacteer ons!

Plantyn, Motstraat 32, 2800 Mechelen
Download het routeplan

Telefoon: 015 36 36 36
Fax: 015 36 36 37
E-mail: leerrijk@plantyn.com

STUUR EEN MAIL

Medewerkers

Michel Van Woensel: Business Unit Manager
michel.vanwoensel@plantyn.com
Dirk Gorrebeeck: vertegenwoordiger
dirk.gorrebeeck@plantyn.com